Jak należy prowadzić postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, dla którego nie ma organ właściwego na terenie Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Do sądu złożono wniosek ustanowienie kuratora dla dłużnika alimentacyjnego nieznanego z miejsca pobytu. Sąd wezwał organ do usunięcia braków poprzez wskazanie kandydata na kuratora. Organ odpisał, że nie ma możliwości wskazania kandydata na kuratora i w związku z tym prosi sąd o wyznaczenie osoby. Następnie sąd przysłał zarządzenie zwrócenia wniosku. W między czasie siostra dłużnika nie wyraziła zgody na bycie kuratorem oraz powiadomiła, że dłużnik przebywa za granicą i podała dokładny adres. Organ powiadomił o tym fakcie komornika. Natomiast komornik poinformował, że jego działania obejmują wyłącznie teren Rzeczpospolitej.

Jak wyżej opisanej sprawie należy prowadzić dalsze postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego?

Czy należy wysyłać korespondencje na adres zagraniczny?

Czy nadal jest właściwe wskazywanie kuratora i czy sąd może wskazać "swojego" kuratora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX