Jak należy prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników obsługi, którzy podpisali ze szkołą umowy zlecenia? - OpenLEX

Jak należy prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników obsługi, którzy podpisali ze szkołą umowy zlecenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy obsługi często muszą podejmować pracę na umowę zlecenie w naszej szkole, szczególnie w dni wolne. Jest obowiązek ewidencjonowania czasu, w jakim ma być wykonana zlecona praca. Przecież nikt tego nie kontroluje z nadzoru, szczególnie w dni wolne od pracy. Dla zleceniodawcy ważna jest po prostu wykonana praca. Jak prowadzić taką ewidencję? Czy wystarczy określić w umowie czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, a następnie w rachunku zleceniodawca potwierdza, że zlecona praca została wykonana w czasie zgodnym w umowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX