Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 czerwca 2007 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2005 r.

PYTANIE

Jak należy prawidłowo zarejestrować podmiot podatkowy organizacyjnie wyodrębniony, na podstawie dekretu wydanego przez diecezję? Diecezja jako kościelna osoba prawna powołuje jednostkę odrębnie wydzieloną w celu prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak np: catering, rehabilitacja, terapia uzależnień i handel. Jednocześnie dekret powołania jednostki mówi o spełnianiu przez jednostkę celów charytatywnych, na które mają być w całości przekazywane zyski z prowadzonej działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. N 29, poz. 154 z późn. zm.) dochody przeznaczone w całości na cele charytatywne i opiekuńcze są zwolnione z opodatkowania. W jaki sposób należy wystąpić do izby skarbowej o nadanie NIP, aby jednocześnie uzyskać zwolnienie z opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację