Jak należy prawidłowo wypłacić dotację za miesiące wakacyjne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym? - OpenLEX

Jak należy prawidłowo wypłacić dotację za miesiące wakacyjne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy otrzymuje dotację z budżetu Miasta zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. Zgodnie z § 57 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, jest on placówką feryjną. W związku z powyższym za jaką liczbę dzieci należy wypłacać dotacje dla takiego ośrodka za miesiące wakacyjne lipiec i sierpień? Czy za taką jaką wykazuje ośrodek, mimo że jest ona większa niż w czerwcu? Czy jednak dotacja powinna być wypłacona za miesiące wakacyjne na poziomie czerwca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX