Jak należy prawidłowo wypełnić dane młodocianego dotyczące turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepisy mówią, że młodociany pracownik jest przyjmowany na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie skierowania wystawione przez szkołę lub pracodawcę. Skierowanie zawiera § 19 ust. 2 pkt. 1 min. imię i nazwisko młodocianego pracownika natomiast wg wzoru do rozporządzenia zaświadczenie posiada imię/imiona młodocianego pracownika. Szkoła na skierowaniu kierując się rozporządzeniem najczęściej podaje pierwsze imię młodocianego pracownika ale uczniowie na naszym druku "dane osobowe kursanta" podają czasami dwa imiona. W SIO też wpisuje się jedno imię. Czym należy się kierować wystawiając uczniowi zaświadczenie po ukończonym turnusie: skierowaniem wystawionym przez szkołę/pracodawcę czy danymi wypełnionymi przez rodzica/pełnoletniego ucznia. Zdarza się, że zarówno szkoła jak i uczeń przez 3 lata nauki podają w 1 roku 2 imiona, w 2 roku 1 imię i w 3 roku nauki znowu 1 imię. Szkoła wtedy posiada 3 zaświadczenia z różnymi danymi (imionami). Inne ośrodki różnie te przepisy interpretują. Które rozwiązanie jest prawidłowe czy to ze skierowania (1 imię) czy ze wzoru zaświadczenia (imię/imiona) i wtedy drugie imię pozyskujemy od rodziców na naszym druku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX