Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik - lekarz jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Z uwagi na fakt, że nie podpisał klauzuli opt-out dopuszczalna liczba godzin dyżuru medycznego wynosi 10:05 średnio na tydzień. W okresie rozliczeniowym lipiec-wrzesień jest 13 pełnych tygodni, czyli ogólna liczba godzin dyżurowych wynosi 131:05. W lipcu pracownik przebywał cały miesiąc na urlopie wypoczynkowym.

Czy zatem wyliczając dopuszczalną liczbę godzin dyżuru medycznego dla tego pracownika należy odjąć 4 tygodnie lipca, kiedy to korzystał on z urlopu wypoczynkowego, czy pomimo tego faktu można polecić pracownikowi dyżur medyczny w ilości 131:05?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?