Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 01.09.2019 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. Nie skorygowano kwoty bazowej w ustawie budżetowej obowiązującej w roku 2019. W regulaminie wynagradzania nauczycieli obowiązującym w naszej gminie, stawką bazową dodatku funkcyjnego jest średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Czy stawką bazową dla ustalenia dodatku funkcyjnego będzie kwota 3045,21 zł (kwota bazowa ustalona w ustawie budżetowej 3045,21 zł x 100%), czy też 3 337,55 zł {( 3 045,21 zł * 100%) * 9,6%} w związku z art. 14 ustawy z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz.1287).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację