Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klimczak Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2004 r.

PYTANIE

Budynek był amortyzowany metodą liniową ze stawką amortyzacji 3%. Wartość środka trwałego przed ulepszeniem wynosiła 6 321 273,64 zł, dotychczasowa amortyzacja 511 837,52 zł. Wartość ulepszenia w marcu - 86407,91 zł.

Czy od kwietnia wartość tego budynku, od którego należy naliczyć amortyzację wynosi (6 321 273,64 + 86407,91) x 3%/12, a amortyzacja od IV - 16019,20? Czy też od IV wartość tego środka, od którego należy naliczyć amortyzację wyniesie (6 321 273,64 + 86407,91 - 511 837,52) x 3%/12, a amortyzacja od IV - 14739,61?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?