Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 1 października 2015 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Wnioskodawczyni ma przyznane stypendium szkolne na jedno uczące się dziecko na okres od września 2013 r. do czerwca 2014 r. w łącznej kwocie 1272 zł tj. miesięcznie 127,20 zł. Terminy wypłat stypendium szkolnego są wskazane w decyzji i wypłata nastąpi w dwóch terminach, tj. do 15 grudnia 2013 r. oraz do 15 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni oświadczyła, że w styczniu 2014 r. dokona zakupu sprzętu komputerowego, dlatego fakturę dostarczy dopiero w styczniu 2014 r. Całkowity koszt będzie wynosił około 1500 zł.

Czy wydatki poniesione w styczniu 2014 r. będzie można zaliczyć na okres od września do grudnia 2013 r., czy tylko za okres od stycznia do czerwca 2014 r. (tj. 763,20 zł)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację