Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w okresie 1.03.2018 r. - 31.08.2018 r. i od 1.09.2018 r. na czas nieograniczony. Przy pierwszym zatrudnieniu zgromadzono komplet dokumentacji (tj. umowa, zakres, informacja o warunkach zatrudnienia, oświadczenia o zapoznaniu ze statutem, kodeksem etyki itp., bhp, orzeczenie lekarskie, powierzenie obowiązków głównemu księgowemu, nominacja na głównego księgowego itp.). Przy kolejnym zatrudnieniu podpisano tylko umowę o pracę, zakres obowiązków i informację dot. warunków zatrudnienia? Czy jest to wystarczające, czy też wszystkie dokumenty z pierwotnego zatrudnienia powinny być powielone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?