Jak należy prawidłowo określić dochód rodziny do stypendium szkolnego? - OpenLEX

Jak należy prawidłowo określić dochód rodziny do stypendium szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obliczaniu dochodu do stypendium szkolnego bierzemy pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku czyli z sierpnia 2022 r. Z informacji uzyskanych w GOPSie wynika, ze w sierpniu dochód rodziny wypłacany przez GOPS wyniósł 1124 zł. Natomiast Urząd ustalił, że od września wnioskodawca pobiera jeszcze 1000 zł świadczenia rodzicielskiego. Czy powinnam uwzględnić posiadaną wiedzę przy wydawaniu decyzji tzn. na wrzesień wydać decyzję z dochodem sierpniowym, a na październik zrobić ponownie przeliczenie dochodu rodziny i ewentualnie ustalić nową kwotę świadczenia od października?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX