Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy potraktować transakcję, w której nastąpił zakup w systemie marży z Francji, a następnie towar został sprzedany bezpośrednio do Niemiec?

Z analizy przepisów dotyczących transakcji trójstronnych wynika, że transakcja ta spełnia warunki uznania jej za transakcję trójstronną.

Czy do tej transakcji można zastosować jednak procedurę uproszczoną?

W art. 135 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. zapisano, iż w przypadku procedury uproszczonej uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało opodatkowane u drugiego w kolejności podatnika VAT, natomiast w tym przypadku opodatkowania VAT nie było ze względu na to, iż zakup był w systemie marży.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację