Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Wydawnictwo (spółka z o.o., płatnik VAT) jest organizatorem konkursu z dziedziny nauki. W związku z organizacją konkursu wydawnictwo podpisało umowy z patronami (fundacjami i stowarzyszeniami), zgodnie z którymi:

a)

patron pozostawia do dyspozycji organizatora konkursu określoną w umowie kwotę z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu z zaznaczeniem, że nagrody z tej kwoty ufundował patron,

b)

patron dofinansowuje wydanie nagrodzonych prac będących przedmiotem konkursu w kwocie określonej w umowie.

Umowa nie precyzuje, w jakiej formie organizator poinformuje o fakcie ufundowania nagrody przez patrona. W praktyce:

- logo patrona jest umieszczane na dyplomach z informacją, że jest on fundatorem nagród,

- nazwa patrona pojawia się zarówno w publikowanych informacjach nt. konkursu, jak i w publikacjach pokonkursowych na łamach czasopisma wydawanego przez organizatora konkursu oraz na jego stronie internetowej,

- w przypadku dofinansowania wydania nagrodzonych prac logo patrona pojawia się na publikacji (publikowane prace nie są przeznaczone do sprzedaży).

Jak należy potraktować otrzymaną przez organizatora kwotę z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych oraz dofinansowanie do publikacji prac z punktu widzenia VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?