Jak należy postępować w przypadku prowadzenia przez starostę postępowań dot. wycinki drzew z poboczy dróg na wniosek gminy zarządzającej drogą w związku z planowaną zabudową sąsiadujących z drogą nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postępować w przypadku prowadzenia przez starostę postępowań dotyczących wycinki drzew z poboczy dróg na wniosek gminy zarządzającej drogą w związku z planowaną zabudową sąsiadujących z drogą nieruchomości innych właścicieli, tzn. w związku z inwestycjami ale nierealizowanymi przez gminy?

Co z rysunkiem, mapą, projektem zagospodarowania działki, jako załącznikami do wniosku (art. 83b ust. 1 pkt 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p.)?

Są to dokumenty dotyczące inwestycji osób trzecich (nie wnioskodawcy). Bez tych dokumentów nie można jednak ustalić, czy drzewa kolidują z zabudową.

Co z warunkiem wykonania usunięcia drzewa po uzyskaniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę, skoro sprawa nie dotyczy pozwolenia uzyskiwanego przez wnioskodawcę - gminę (art. 83d ust. 5 u.o.p.)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access