Jak należy postępować w przypadku nieletniego wychowanka bursy szkolnej w sytuacji, gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków narkotycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2017 r.

PYTANIE

Jak należy postąpić w przypadku nieletniego (i odrębnie pełnoletniego) wychowanka bursy szkolnej w przypadku gdy znajduje się on pod wpływem alkoholu lub środków narkotycznych, psychotropowych, gdy:

- wychowanek nie przyznaje się do takiego stanu mimo, że symptomy zewnętrzne wyraźnie na to wskazują, policja odmawia badania alkomatem nieletniego a pełnoletniego jeżeli nie zakłóca porządku, pogotowie odmawia przyjazdu ze względu na brak bezpośredniego zagrożenia życia. Jak potwierdzić stan alkoholowy lub narkotykowy?

- wychowanek przyznaje się do stanu po spożyciu alkoholu lub narkotyków, ale rodzice nie odbierają telefonu lub z różnych przyczyn nie mogą odebrać dziecka z placówki, policja odmawia zabrania wychowanka z placówki, dyspozytor odmawia wysłania karetka pogotowia w celu określenia poziomu zagrożenia, lub jeżeli karetka zostanie wysłana, a po diagnozie pozostawia wychowanka w placówce?

Czy możemy w takiej sytuacji pozostawić wychowanka w placówce? Do tej pory znane nam procedury nie zezwalały na pozostawienia w bursie wychowanka pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Jeżeli tak, to czy są jakieś specjalne wymagania dla takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access