Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym w § 6 przytacza się konieczność sporządzenia polecenia pisemnego wykonania prac. W przypadku wystąpienia takich prac, jest to też zmiana warunków techniczno-organizacyjnych pracownika - jak w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zatem występuje konieczność przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego BHP trwającego zgodnie z ramowym programem 8 godzin.

Czy w związku z powyższymi, w przypadku gdy pojawia się praca niebezpieczna na wózku operator musi przejść szkolenie stanowiskowe trwające zgodnie z ramowym programem 8 godzin - w ramach którego zostanie wystawione polecenie pisemne wykonania prac? Zatem jeżeli "dziś" pojawia się wyjątkowa sytuacja takiej pracy, to operator zakres tych prac może wykonać dopiero 'jutro' po szkoleniu.

Czy szczegółowy wykaz prac zgodnie z § 6 ust.2 rozporządzenia w sprawie BHP wózków, musi zawierać prace które są wysoce sporadyczne - wykonywane np. raz na 5 lat? I taki wykaz ma być na bieżąco uzupełniany - czyli z praktycznego punktu widzenia, pojawia się taka praca, wpisujemy ją do wykazu, wystawiamy polecenie, przeprowadzamy szkolenie i "jutro" operator może wykonać tą daną pracę, która trwa 2 godziny.

Wykaz prac z rozporządzenia w sprawie BHP wózków nie jest spójny z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych, zatem jest jeszcze konieczność uzupełnienia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych po wystąpieniu takich prac?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?