Jak należy postąpić z nierozliczonym zwolnieniem lekarskim zmarłego nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 15.05.2020 r. zmarła pracownica. W dniu 04.05.2020 r. wypłacono jej z góry wynagrodzenie za maj 2020. W wypłacie rozliczono zwolnienia lekarskie za poprzednie okresy. W dniu 05.05.2020 r. wpłynęło zwolnienie lekarskie za okres 30.04.2020 r. do 05.05.2020 r. (za ten czas pracownicy należałby się już zasiłek chorobowy). Obecnie po 2,5 roku zgłosiła się rodzina po wypłatę świadczeń należnych im po zmarłej. Uprawnioną jest nieletnia córka. Czy wypłaty należy dokonać na dane niepełnoletniego dziecka czy na dane opiekuna prawnego? Czy po takim okresie należy się nadal wypłata - odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowego z karty nauczyciela, trzynastki. Jak należy postąpić z nierozliczonym do dnia dzisiejszego zwolnieniem lekarskim? Czy rodzinie należy wypłacić zaległy zasiłek? Czy wypłaty dla rodziny pomniejszyć o nadpłacone wynagrodzenie za maj 2020?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX