Jak należy postąpić z nieodebranym dodatkiem osłonowym, gdy osoba nie zdążyła odebrać świadczenia z banku, ponieważ zmarła? - OpenLEX

Jak należy postąpić z nieodebranym dodatkiem osłonowym, gdy osoba nie zdążyła odebrać świadczenia z banku, ponieważ zmarła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe złożył wniosek na dodatek osłonowy.

Dodatek został mu przyznany, jednak strona nie zdążyła odebrać świadczenia z banku, ponieważ zmarła.

Jak należy postąpić z nieodebranym dodatkiem osłonowym, gdy osoba nie zdążyła odebrać świadczenia z banku, ponieważ zmarła?

Komu można je przekazać i do kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX