Jak należy postąpić w sytuacji śmierci właściciela nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej przed ustalonym terminem płatności opłaty śmieciowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo powinien postąpić organ w przypadku, gdy w połowie roku zmarł właściciel nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, za którą jest opłata ryczałtowa uiszczana za cały rok?

W myśl art. 6j ust. 3b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pobierana jest ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty opłatę ryczałtową uiszcza się za cały rok w terminie do dnia 20 grudnia każdego roku.

Czy w przypadku, gdy właściciel takiej nieruchomości zmarł w sierpniu 2022 i nie uiścił opłaty, organ powinien dokonać odpisu opłaty za 2022 rok, czy opłatę powinien uregulować spadkobierca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX