Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy jedyny kandydat, który złożył ofertę na konkurs na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, tydzień po upływie terminu składania ofert i po odebraniu informacji o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, złożył osobiście na ręce przewodniczącego komisji rezygnację z przystąpienia do konkursu? Chodzi o kwestię posiedzenia komisji konkursowej - czy należy je odwołać, czy też przeprowadzić w celu stwierdzenia braku kandydata i co za tym idzie braku podstaw do przeprowadzenia dalszego postępowania? Jakie działania i kto powinien podjąć? Jak formalnie zakończyć ten etap postępowania? Co z dokumentami złożonymi na konkurs?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?