Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik nie przeliczył ponownie zasiłku okresowego mimo, że otrzymał informację, że zmieniła się wysokość dochodu klienta o kwotę przekraczającą 10% kryterium dochodowego.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy część świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek okresowy) zostało wypłacone klientowi w nieprawidłowej wysokości?

Czy pracownik powinien zwrócić kwotę nienależnie wypłaconą, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Co należy zrobić z decyzją błędnie określającą wysokość zasiłku okresowego wypłaconego w 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?