Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wszystkie przesłanki do naliczenia opłaty wystąpiły z jednym wyjątkiem, a mianowicie z wnioskiem o pozwolenie na budowę wystąpiono tuż przed oględzinami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dot. postępowań w sprawie naliczenia opłaty za usunięcie drzew na podstawie art. 83f ust. 17 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. Zgodnie z ww. artykułem ustawy, jeżeli w terminie 5 lat od oględzin wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i budowa ta ma związek z działalnością gospodarczą, a działalność będzie realizowana na tej części nieruchomości, na której rosły drzewa, organ nalicza opłatę za usunięte drzewa.

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wszystkie przesłanki do naliczenia opłaty wystąpiły z jednym wyjątkiem, a mianowicie z wnioskiem o pozwolenie na budowę wystąpiono tuż przed oględzinami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX