Nowość Jak należy postąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo energetyczne, będące właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego nie wyraża zgody na powierzenie konserwacji i bieżącego ich utrzymania podmiotom trzecim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina nie jest właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego. Przedsiębiorstwo energetyczne będące ich właścicielem nie wyraża zgody na powierzenie konserwacji i bieżącego ich utrzymania podmiotom trzecim.

Czy w takiej sytuacji Gmina może zlecić przedsiębiorstwu energetycznemu, będącemu właścicielem urządzeń konserwację i bieżące utrzymanie tych urządzeń oświetlenia ulicznego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1a p.z.p., czy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1b p.z.p. w związku z art. 18 ust. 3 p.e.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX