Jak należy postąpić w sytuacji, gdy podatnik podatku rolnego korzystający z ulgi inwestycyjnej, zakupił grunty na powiększenie... - OpenLEX

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy podatnik podatku rolnego korzystający z ulgi inwestycyjnej, zakupił grunty na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżonkowie dokonali zakupu i instalacji deszczowni, w związku z czym uzyskali od organu ulgę inwestycyjną przewidzianą w art. 13 ustawy o podatku rolnym. Następnie po przyznaniu ww. ulgi ci sami małżonkowie dokonali zakupu gruntów ornych i wnieśli o przyznanie zwolnienia z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4) lit. a) ustawy w zw. z art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 6.

Czy organ może zwolnić podatników z podatku rolnego na podstawie art. 12 tylko w zakresie konkretnego gruntu, który nabyli, a w zakresie pozostałych gruntów stosować przyznaną już ulgę inwestycyjną z art. 13?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX