Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 września 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

W 2010 r. organ architektoniczno - budowlany przyjął zgłoszenie obiektu tymczasowego na okres 120 dni. Obiekt nie został rozebrany ani przeniesiony w inne miejsce, a inwestor ponownie zgłosił jego budowę w 2011 r. Organ przyjął milcząco to zgłoszenie naruszając art. 30 ust. 6 pkt 3 pr. bud., a także art. 30 ust. 6 pkt 2, gdyż w czasie drugiego zgłoszenia obowiązywał już plan, który zabraniał lokalizacji takiej inwestycji na tym terenie. Na dokonane trzecie zgłoszenie dotyczące tego samego obiektu w tej samej lokalizacji organ architektoniczno- budowlany wniósł sprzeciw. W chwili obecnej powstał problem dotyczący organu, który jest zobowiązany do wyegzekwowania rozbiórki tego obiektu.

Czy mając na uwadze m.in. postanowienie NSA z 13 sierpnia 2013 r., II OW 49/13 organem właściwym jest starosta, gdyż obowiązek rozbiórki po 120 dniach wynika bezpośrednio z przepisów prawa, nie ma konieczności wydawania nowej decyzji nakazowej przez nadzór, starosta już jako organ egzekucyjny ma doprowadzić do rozbiórki, które wówczas zgłoszenie ma być podstawą egzekucji, czy to pierwsze dokonane prawidłowo, bez względu na kolejne przyjęte już z naruszeniem prawa?

Czy też organem właściwym ma być nadzór budowlany na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 pr. bud., w związku z tym, że drugie zgłoszenie zostało przyjęte przez starostę z rażącym naruszeniem prawa, a taką sytuację "naprawia" właśnie nadzór budowlany, gdyż starosta nie ma możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego przyjętego wadliwie drugiego zgłoszenia?

Który z tych trybów ma "pierwszeństwo" w podanym stanie faktycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?