Jak należy postąpić w sytuacji, gdy do gminy wpłynęła comiesięczna informacja o liczbie dzieci z przedszkola niepublicznego, w której to wykazano dziecko, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy do gminy wpłynęła comiesięczna informacja o liczbie dzieci z przedszkola niepublicznego, w której to wykazano dziecko, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. We wniosku, który przedszkole ma obowiązek złożyć do 30.09. roku bazowego nie wykazano dzieci, które posiadałyby opinię o WWR. Dodatkowo w SIO nie wykazano ucznia z taką opinią. Czy gmina jako organ dotujący może odmówić wypłaty dotacji na dziecko z opinią o WWR w opisanej sytuacji? Skoro nie przewidziano takiego dziecka we wniosku, który należy złożyć do 30.09 oraz w SIO? Dodatkowo jak należy prawidłowo wypłacić dotację na ucznia, który posiada zarówno orzeczenie jak i opinię o WWR? W gminie ustalono pkd w wysokości 13 495,99 zł, dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego więc pkd wynosi 10.121,99 zł (miesięcznie 843,5 zł), na wwr kwota dotacji wynosi 5364,27 zł rocznie (miesięcznie 447,02), na niepełnosprawność ruchową ustalono kwotę 18 519,50 zł rocznie (miesięcznie 1543,29). W przedszkolu ogółem jest 22 uczniów w tym 1 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, oraz 1 uczeń posiadający zarówno opinię wwr oraz orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową. Wyliczenia przedstawiają się następująco: 20 dzieci zdrowych * 843,5 +1*5055,61 (autyzm) + 1543,29 zł (ruch) + 447,02 (WWR) = 23 915,92 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX