Jak należy postąpić w stosunku do nauczyciela, który bez usprawiedliwienia nie przyszedł do pracy przez dwa dni następujące po sobie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Z nauczycielem dyplomowanym zawarto umowę o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Zastępujący nauczyciel bez usprawiedliwienia nie przyszedł do pracy przez dwa dni następujące po sobie. Jakie narzędzia ma dyrektor, aby rozwiązać umowę z taką osobą umowę? Czy należy zastosować karę porządkową, czy po kolejnym takim zachowaniu można rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, pomimo że zastępowany nauczyciel jeszcze do pracy nie wrócił?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX