Jak należy postąpić w przypadku złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z rozbudową drogi publicznej na realizację, której inwestor uzyskał decyzję ZRiD, ale decyzja ta nie przewiduje wycinki drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w przypadku złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (wniosek złożony na podstawie ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.) kolidujących z rozbudową drogi publicznej na realizację, której inwestor uzyskał decyzję na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), ale decyzja ta w warunkach dotyczących ochrony środowiska nie przewiduje wycinki drzew?

Działka, na której są drzewa, objęta jest decyzją ZRiD, drzewa rosną w miejscu planowanego ciągu pieszego.

Czy w takim przypadku istnieje możliwość wydania decyzji w oparciu o przepisy u.o.p., czy ustawa ta jest wyłączona przez art. 21 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych?

Jakie kroki należy podjąć, aby móc usunąć drzewa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX