Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wskutek błędu księgowej do sprawozdania finansowego spółki z o.o. zostały przeniesione dane niewynikające z prowadzonych ksiąg rachunkowych - wystąpiły znaczne rozbieżności kwotowe w poszczególnych pozycjach bilansowych. Takie nierzetelne sprawozdanie zostało przedłożone zarządowi spółki, który działając w zaufaniu do pracy księgowej sprawozdanie to zatwierdził i przesłał zarówno do US, jak i KRS.

Jak należy postąpić w tej sytuacji?

Co do zasady, kwotę korekty powinno odnieść się na kapitał własny.

Jak to zrobić, skoro błędne są jedynie pozycje w bilansie i rzis, albowiem zapisy w księgach handlowych są prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?