Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w przypadku realizacji procedury niebieskiej karty, gdy osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jak również osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, pomimo kilkukrotnych pisemnych wezwań, które przez te osoby zostały podjęte, nie zgłaszają się na posiedzenie grupy roboczej?

Wizyty w środowisku zarówno dzielnicowego policji, jak i pracownika socjalnego z rejonu, nie przyniosły efektu, ponieważ osoby te nie wpuszczają ich do domu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?