Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku podejrzenia dyrektora naruszenia godności osobistej uczniów przez nauczyciela, trzeba zgłosić taki fakt do wyjaśnienia do komisji dyscyplinarnej?

Czy może jest jakaś możliwość, aby dyrektor zastosował karę bez zgłaszania do komisji?

Jest to pierwszy taki sygnał o niewłaściwym zachowaniu nauczyciela. Rodzice w anonimowych ankietach to potwierdzili, a uczniowie (II klasa) podczas rozmowy z pedagogiem.

Jak należy postąpić w zaistniałej sytuacji?

Dyrektor rozmawiał już z nauczycielem, nauczyciel przyznał, że nie powinien tak robić.

Czy to wystarczy?

Niektóre szkoły mają procedury postepowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia, wówczas stosują takie formy: przy pierwszym incydencie: upomnienie ustne dyrektora; upomnienie pisemne dyrektora przy ewidentnym naruszeniu godności ucznia; zgłoszenie do komisji dyscyplinarnej, ale czy powyższy wykaz kar jest prawidłowy?

Czy dyrektor może sam o tym zadecydować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?