Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do podległego urzędu wpłynęło pismo wojewody przekazujące do załatwienia wg kompetencji, wniosek mieszkańca miasta. Do swojego pisma wnioskodawca dołączył oryginał dokumentu z poradni specjalistycznej, na którym znajduje się również rozpoznanie jego choroby. Skierowanie to nie jest żadnym wymaganym załącznikiem w sprawie, a wnioskodawca przesłał je sam dobrowolnie.

Jak należy postąpić z ww. dokumentem – zniszczyć czy odesłać wnioskodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację