Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka w miesiącu sierpniu 2019 r. korzystała z pomocy w formie zasiłku okresowego. W miesiącu wrześniu złożyła wniosek o zasiłek stały. W/wym jest osobą samotnie gospodarująca, nie posiada żadnych własnych dochodów i nie pracuje zawodowo.Na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia 9.10.2019 r. zaliczono ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu chorób psychicznych. W trakcie postępowania klientka oświadczyła, że znajomy zakupił jej samochód o wartości ok.15000,00 zł w zamian za opiekę.W miesiącu sierpniu został samochód ubezpieczony. Ubezpieczającym jest klientka. Odmawia ona wyjaśnień w powyższej sprawie. Jaką decyzję podjąć w powyższej sytuacji ? Czy może tutaj mieć zastosowanie art.11 i art. 12 ustawy o pomocy społecznej?- odmowa świadczeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?