Jak należy postąpić w przypadku braku zawiadomienia o rozprawie wszystkich stron postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku, gdy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 124 ust. 1 oraz art. 124 ust. 1b ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie zostało odebrane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której planowana jest inwestycja celu publicznego, polegająca na wykonaniu przyłączy światłowodowych:

- czy wówczas i tak należy zawiadomić o rozprawie administracyjnej,

- czy jednak należy pominąć przeprowadzenie rozprawy i zawiadomić o zebranym materiale dowodowym i wydać decyzję ograniczającą sposób korzystania z danej nieruchomości w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX