Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek dot. budowy budynku gospodarczego (w projekcie budowlanym zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku inwentarskiego) w odległości 3,10 m (ze ścianą oddzielenia p.poż.) od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Według projektanta obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki inwestora.

Jak należy postąpić, gdy według organu administracji architektoniczno-budowlanej sąsiad projektowanej inwestycji jest stroną postępowania administracyjnego, a według analizy obszaru oddziaływania obiektu sporządzonej przez architekta nie?

Czy organ może uznać strony postępowania według własnej analizy obszaru oddziaływania obiektu, czy naraża się na ewentualny wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację