Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozliczyć następującą nieobecność?

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, wynagrodzenie wypłacane 25 danego miesiąca, pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Pracownik otrzymał opiekę od 22 lipca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. (za lipiec otrzymał 100% wynagrodzenia), zwolnienie zostało wysłane pocztą w dniu 8 sierpnia 2016 r. i dotarło do pracodawcy w dniu 10 sierpnia 2016 r. W dniu 12 sierpnia 2016 r. pracownik odebrał oryginał tego zwolnienia w celu uzupełnienia przez lekarza wystawiającego brakującej daty wystawienia dokumentu. Do dnia 22 sierpnia pracodawca nie otrzymał poprawionego zwolnienia, ponieważ lekarz jest na urlopie i będzie dopiero po 1 września 2016 r. Pracodawca ma problem z rozliczeniem wypłaty ponieważ ma do potrącenia wynagrodzenie za okres od 22 do 31 lipca oraz nie może wypłacić wynagrodzenia za okres od 1 sierpnia, a nie może także wypłacić opieki, ponieważ nadal nie otrzymał poprawnie wystawionego zwolnienia. Wyliczenie pensji na sierpień z uwzględnieniem korekty za lipiec wychodzi na minusie.

Co pracodawca powinien zrobić?

Pracownik nie dostanie żadnych pieniędzy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację