Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić, gdy strona domaga się analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw, pomimo że organy opiniujące nie wyraziły takiej potrzeby? Jakie są podstawy do nałożenia obowiązku analizy porealizacyjnej?

Czy, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., należy powiadomić WIOŚ o każdej inwestycji, na którą wydana była decyzja środowiskowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację