Jak należy postąpić, gdy pracownik źle się poczuje w czasie wykonywania pracy zdalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymał pisemne polecenie pracy zdalnej. W trakcie jej wykonywania został objęty kwarantanną. Jego przełożony przekazał informację, iż pracownik źle się czuje i nie będzie świadczył pracy zdalnej w dalszym okresie.

Czy sama informacja dyrektora jest wystarczająca, by przerwać pracownikowi pracę zdalną?

Czy należy przygotować pracownikowi pismo anulujące pracę zdalną na dalszy okres?  Jeśli tak, jak je wówczas dostarczyć, gdy pracownik jest na kwarantannie i się nie kontaktuje, gdyż źle się czuje?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access