Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 22 maja 2015 r. organ prowadzący szkołę nałożył, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, na nauczycielkę matematyki w szkole A obowiązek podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole B w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016. Nauczycielka otrzymała pismo w dniu 26 maja 2015 r. W dniu 30 czerwca 2015 r. do organu prowadzącego wpłynęło pismo nauczycielki, w którym nie wyraża ona zgody na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela matematyki szkole B w roku szkolnym 2015/2016. Nauczycielka zatrudniona jest w szkole A na umowę na czas nieokreślony w wymiarze 8,5/18 godzin średniorocznie. Do ww. umowy wprowadzono aneks zmieniający wymiar zatrudnienia do wymiaru 10,5/18. Aneks obowiązuje do 31 sierpnia 2015 r.

Jak należy postąpić w zaistniałej sytuacji, gdy nauczycielka nie wyraziła zgody na uzupełnianie etatu?

Czy nauczycielce należy tylko zmniejszyć liczbę przydzielonych godzin do wymiaru wynikającego z zawartej umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?