Jak należy podzielić koszty postępowania rozgraniczeniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu rozgraniczeniowym doszło do rozgraniczenia granicy pomiędzy nieruchomościami i koszty postępowania zostały podzielone na wszystkie strony po równo (5 stron). Jedna ze stron odwołała się do SKO z wskazaniem, iż przed rozgraniczeniem nie miała zastrzeżeń do przebiegającej granicy (nie było sporu).

Jak organ ma sprawdzić, czy rzeczywiście nie było sporu miedzy dwoma stronami?

Granica została ustalona na wspólnym zgodnym wskazaniu (dokumentacja geodezyjna była sprzeczna).

A jeśli nie, to jak ma teraz podzielić koszty postępowania?

Czy ma nie obciążać kosztami tej osoby i np.przenieść je na inicjatora rozgraniczenia?

Jeśli tak zrobi istnieje obawa, iż inne strony postępowania na tej zasadzie mogą postąpić i wskazać, iż nie było sporu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX