Jak należy podpisać sprawozdanie z działalności? - OpenLEX

Jak należy podpisać sprawozdanie z działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tworząc plik sprawozdania finansowego jako załącznik figuruje "informacja dodatkowa". Całość pliku jest podpisywana przez księgowego oraz członków zarządu, korzystając zarówno z profilu zaufanego, jak i podpisu kwalifikowanego. W wysyłce do KRS oprócz wspomnianego sprawozdania załączamy sprawozdanie z działalności i uchwały.

Czy sprawozdanie z działalności może być również podpisane elektronicznie, czy też członkowie zarządu muszą złożyć podpisy ręcznie? Czy bramki Ministerstwa Finansów przepuszczą plik z elektronicznym podpisem na sprawozdaniu z działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX