Jak należy opodatkować wpłaty z urzędu pracy podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2005 r.

PYTANIE

Otrzymaliśmy z urzędu pracy środki na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego od 17 maja 2005 r. pracownika skierowanego z urzędu pracy.

Jak potraktować wpłaty z punktu widzenia ustawy o VAT oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, czy są one zwolnione z podatku? Jedna pomoc dotyczy dofinansowania zakupu środka trwałego (wózek widłowy i komputer). Druga pomoc dotyczy częściowego zwrotu kosztów wynagrodzenia nowego pracownika.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access