Jak należy opodatkować w Polsce emerytury amerykańskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Emeryci mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzają się do Polski na stałe. Na terenie Polski będą oni mieli następujące źródła dochodu:

1)

każde z nich będzie otrzymywać emeryturę z ZUS,

2)

każde z nich będzie otrzymywać emeryturę z USA – kwota netto po potrąceniu podatku dochodowego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.

W jaki sposób powinien być wyliczony podatek dochodowych dla wyżej opisanych osób?

Jakie deklaracje powinny być złożone do urzędu skarbowego w przypadku rozliczenia rocznego? PIT/ZG i jaki jeszcze?

Do którego artykułu powinni ustosunkować się wyżej opisani podatnicy (art. 27 ust. 8, czyart. 27 ust. 9-9a u.p.d.o.f.?

Jak matematycznie powinno być dokonane rozliczenie?

Jakie wytyczne są w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania - Polska vs USA?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access