Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba zatrudniona u pracodawcy młodocianego pracownika posiada potrzebne kwalifikacje? Opiekun młodocianego pracownika jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 02.07.2012 r. do nadal na stanowisku brygadzisty w cukierni. Na stanowisku brygadzisty w cukierni wykonuje pracę zgodnie z zakresem czynności bezpośrednio uczestnicząc w całym procesie produkcyjnym ciastkarni (sporządza zgodnie z recepturami ciasta, ciastka oraz je wypieka tj. wykonuje wszystkie prace cukiernika). Opiekun posiada ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu z 11.12.2019 r. oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik technologii żywności specjalność produkcja piekarsko - ciastkarska z 10.06.2003 r. oraz świadectwo dojrzałości technikum w zawodzie technik technologii żywności specjalność produkcja piekarsko-ciastkarska z 10.06.2003 r. Czy w związku z tym opiekun (osoba zatrudniona u pracodawcy) posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację