Jak należy obliczyć wysokość diet dla radnych, jeżeli ich wysokość zmieniła się w trakcie miesiąca? - OpenLEX

Jak należy obliczyć wysokość diet dla radnych, jeżeli ich wysokość zmieniła się w trakcie miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak poprawnie obliczyć wysokość diet dla radnych, jeżeli ich wysokość zmieniła się w trakcie miesiąca?

Podjęto uchwałę o podwyższeniu wysokości diet dla radnych od dnia 8.11.2021 (wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały). Do dnia 8.11.2021 wysokość diety wynosiła 700,00 zł, od 8.11.2021 1.300,00 zł.

Czy prawidłowe będzie naliczenie proporcjonalne (za 7 dni 163,33 zł wg niższej stawki i za 23 dni 996,67 zł wg wyższej stawki)?

Czy za listopad wysokość diety powinna wynosić 1.300,00 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX