Jak należy obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną godzinę pracy przysługujące osobie zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 4/5 etatu. W miesiącu czerwcu 2016 r. wynagrodzenie pracownika wynosiło 3000 zł, a czas planowany i przepracowany to 140,80 godzin.

Jak należy obliczyć wynagrodzenie za godzinę pracy?

Wynagrodzenie pracownika należy podzielić przez godziny pracy wynikające z wymiaru etatu, czy z czasu pracy jak dla pełnoetatowca (176 godzin)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access