Jak należy obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym i urlopie bezpłatnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa o pracę jest zawarta do 5 września 2014 r. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1680 zł brutto miesięcznie. Przebywa na zasiłku chorobowym od 13 kwietnia 2014 r. do 28 września 2014 r. – płatne ZUS.

W związku z zakończeniem umowy w trakcie miesiąca pracodawca ustala kwotę wynagrodzenia następująco:

1680 zł:176 godzin = 9,55 zł; 9,55 zł * 40 godzin do przepracowania (umowa do 5 września 2014 r.) = 382 zł.

Z uwagi na trwający zasiłek chorobowy płatny przez ZUS wyliczono wynagrodzenie za czas choroby: 1680 zł podzielono przez 30 dni kalendarzowych i pomnożono przez liczbę dni niezdolności do pracy, czyli przez 5 - 1680 zł : 30 * 5 = 280 zł W celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną przez pracownika część miesiąca wynagrodzenie pomniejszamy o zwolnienie: 382 - 280 zł = 102 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, że wynagrodzenie pracownika wynosi 102 zł mimo, że nie przepracował ani jednego dnia.

Czy prawidłowe jest zastosowanie zarówno § 11, jak i § 12 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia o okresie nie wykonywania pracy w ww. przypadku, gdy pracownik nie świadczył pracy w żadnym dniu?

Jak należy obliczyć zasiłek chorobowy, jeśli przez pół miesiąca był wypłacany przez ZUS oraz przez pół miesiąca pracownik był na urlopie bezpłatnym (pracownik nie przepracował ani jednego dnia)?

Czy w tym przykładzie powyższe regulacje nie mają zastosowania i pracownik powinien otrzymać tylko kwotę zasiłku wypłaconą przez ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX