Jak należy obliczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy pracownika zatrudnionego za zgodą kuratora oświaty. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze 2 818,00 zł uwzględniając stopień awansu zawodowego nauczycieli stażystów i wykształcenie wyższe licencjackie bez przygotowania pedagogicznego. Czy pracodawca uwzględnił prawidłowe wynagrodzenie? Czy taki pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie zasadnicze z góry (zgodnie z Kartą Nauczyciela), a wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych po ich wypracowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX