Jak należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela, któremu kończy się kadencja wicedyrektora szkoły? - OpenLEX

Jak należy obliczyć wymiar urlopu nauczyciela, któremu kończy się kadencja wicedyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31 sierpnia kończy się kadencja wicedyrektora szkoły. Od 1 września będzie pracował jako nauczyciel. Nie wykorzystał urlopu z tytułu sprawowania funkcji wicedyrektora. W związku z tym: jaki wymiar urlopu przysługuje mu jako wicedyrektorowi za 8 miesięcy rok 2021, jaki wymiar urlopu przysługuje mu jako nauczycielowi za 4 miesiące roku 2021, czy można/należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop na stanowisku wicedyrektora, czy można wypłacić ekwiwalent za przysługujący urlop nauczyciela za 4 miesiące, czy można te urlopy wykorzystać w nowym roku szkolnym, np. po kilka dni; czy można wypłacić ekwiwalent za 8 miesięcy przysługujący z tytułu bycia wicedyrektorem, a za 4 miesiące odebrać urlop w nowym roku szkolnym, np. po kilka dni, czy można wysłać nauczyciela od 01.09.2021 r. na zaległe urlopy (z tytułu bycia wicedyrektorem i 4 miesiące pracy jako nauczyciela) w nowym roku szkolnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?