Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uprzejmie proszę o wydanie opinii w sprawie obliczenia średniej wakacyjnej nauczycieli za ostatnie trzy dni czerwca oraz za lipiec i sierpień.

Nauczycielka zatrudniona jest w szkole na czas nieokreślony. Od września 2009 r. do 25 czerwca 2009 r. przepracowała następujące godziny w miesiącach:

* wrzesień -18,6 nadgodzin;

* październik -35;

* listopad -25,6;

* grudzień -28,6;

* styczeń I - 21;

* luty -25;

* marzec - 21;

* kwiecień -30,4;

* maj - 26,6;

* czerwiec - 26,6.

* Razem 258,4 nadgodzin.

Czy 258,4 godzin należy podzielić na 10 miesięcy podzielić na 30 dni i pomnożyć przez 3?

Jak powinniśmy obliczyć średnią wakacyjną za lipiec i sierpień?

Czy sumę godzin ponadwymiarowych z okresu miesięcy danego roku szkolnego powinniśmy dzielić przez 10 czyli IX-VI czy przez 9 IX-V?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację